Beraat Gecesinin Fazileti

Lügatte borç`tan, suç ve cezadan kurtulmak demektir. Dini manada ise; günahlardan kurtuluşdur. Her geçen gün günah lekeleri ile dolaşan ,damla damla suçlara bula şan insanlıgın kurtulması, günahtan arınması demektir. Mukaddes dinimizin, feyiz dolu “üç aylar” olarak bilinenlerden şaban ayının 15.ci gecesidir. Yarattığı kullarına bir fırsat vermek için, dergahına uzanan ellerine af lütfetmek için Allahımızın hediye ettığı müstesna bir gecedir…. Idam talebiyle yargılanan bir suçlunun beraat etmesiyle duyacağı sevinç, beraat gecesindeki umumi aftan hissedar olanın sevincinin binde birine dahi yetişemez. Bu gecede neler oldu:

1. Bu geceye mübarek gece denmiştir niçin? Çünkü o gece Kuran inmiştir. O şerefi mübarekliği Kurandan almıştır. Yüce Kuran-ı Kerim levhi mahfuzdan yani 7.ci kat göğden 1.ci kat göğe indirildi yani Beyti-Izzeye topyekün indirilmişdir. Oradan da 22 sene 2 ay 22 günde peyderpey Peygamberimiz (sav)’e indirilmistir Cebrail (as) vasıtasıyla. Maslahat ne icab ediyorsa Efendimiz (sav) O inen Kuran-ı Kerimi yazdırmış ve Ümmeti Muhammede tebliğ eylemiştir. Cenabı Hakk Kuran-ın şefaatına cümlemizi nail eylesin. Bu gecede İlahi hüküm verilir. “Katımızdan bir buyrukla her hikmetli işe o gecede hükmedilir”(Duhan 4-7)

2. Beraat gecesinde bir yıl içinde olacak her çesit olayların hükmü verilir. Bunun için Allah’ın Resülü buyurdu: “Allah (cc) bu sene içinde ölecek kimseleri şaban ayı içerisinde yazar. Bende ecelimin oruçlu iken gelmesini istiyorum.” Şaban ayının 15.ci gecesi olan beraat gecesinde,o yıl canı alınacak kimselerin listesi Azrail (as) eline verilir. Oysa orada adı yazılı olanlardan kimisi bina yapmakta, kimisi düğün hazirlığında, kimiside kavga etmekle mesguldür. Halbuki onların adı, Azrailin elindeki listeye kaydedilmistir. Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur. Kimin yarınından haberi varki? Başina neler geleceğınden,sabahleyin nasıl uyanacağından kim haberdardır? Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek için Peygamberimiz (sav) haber veriyor: “Şabanın 15.ci gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle ihya ediniz. Gündüzünüde oruçla geçiriniz. Çünkü Allah (cc), O gece güneş doğuncaya kadar dünya alemine rahmet nazarı ile tecelli eder. Ve buyurur ki: Yokmu istiğfar eden, mağfiret edeyim? Yokmu rızık isteyen, rızıklandırayım? Yokmu dert ve müsibete uğrayan, kurtarayım? Yokmu hasta olan, şifa vereyim? Daha ne gibi dilekleri varsa istesinler, vereyim…. Beraat gecesi büyük bir fırsat kapısıdır. Dualarla nurlanan gök kubbenin altında rahmet yağmurundan istifade etmekdir. Ellerin dergah-ı ilahiyyeye uzanmasını, kullarının istekte bulunmasını bekleyen Rabbimiz, içten yakarışlara lutuflar bahsedeceğini beyan ediyor.

3. Peygamber Efendimiz (sav) kendisine tahsis edilen Şaban ayını hep ibadetle geçirirdi. Şaban’ın 13.cü gecesi secdeye kapanıp Allah’a yalvardı. Ya Rabbi Ümmetimi bağısla, Ümmetime beni şefaatcı kıl ya Rabbi diye.. Bu yalvarışların uzadığı gece yarısında Cebrail (as) geldi, kendisine Cenab-ı Hakk’ın selamını getirdi, ve dedi ki: “Ya Rasulullah! Allah (cc) Ümmetinin üçte birinin günahlarını aff etti, seni şefaatcı kıldı. Peygamberimiz (sav) kanaat etmedi, tatmin olmadı. Ertesi gece Şaban’ın 14.cü gecesi Peygamberimiz (sav) yine secdeye kapandı sabahlara kadar göz yaşları döktü; Rabbül alemine yalvardi. Cebrail (as) gelip İlahi selamını tebliğ ettikten sonra: “Ya Rasulullah! Allah ümmetinin üçte ikisinin günahlarını aff etti seni onlara şefaatcı kıldı dedi. Peygamberimiz (sav) başını kaldırmadı, fakat biraz olsun ferahladı. Şabanın 15.ci gecesi Peygamberimiz (sav) hayatının en uzun secdesini yaptı. Secdede o derece fazla kaldı ki, Aişe validemiz endişelendi. Acaba bir şeymi vuku buldu zannıyla yanına vardı. Eli ile Rasulu Ekrem’in ayağını yokladı. Ümmeti için yalvarışlarını hızlandırdığını, hep ümmetinin aff edilmesini istediğini şahede etti. Ümmeti için gözyaşları ile ıslanan seccadesinde Allah’ın Rasulu hep aynı duayı tekrarliyordu: Ya Rabbi, ümmetimi aff et! Bütün yalvarışları, yakarışları ve sel gibi gözyaşları hep bizim için ümmeti içindi. Ümmetini düşünüyor, aff edilmeleri için yalvarıyordu. Bu coşkun yalvarışın; yakarışın sessizliğinde Cebrail (as) geldi. Ve: “Ya Rasululah! Allah (cc)’ın selamı var duaların kabul edildi. Allah (cc) ümmetinin hepsinin günahrarını aff etti ve seni şefaatcı kıldı. Müjdesini verdi. Yani şefaati uzma; yani şefaatın tamami, bütün ümmetine şefaat etme hakkı, selahiyyeti Hz. Muhammed (sav)’e beraat gecesinde verildi. Bu geceye kurtuluş gecesi dendi. Efendimiz (sav) şükür için 100 Rekat Selatı-Hayır namazını kılmış. Bu Namazı kılmak sünnet bizler için. Bu gece 300 Rahmet kapısı açılır, her türlü sıkıntıdan kurtulunur. Beraat gecesinde ilahi Rahmet o kadar doludur ki sayısız insanlar günahlarindan arınma nimetine nail olurlar. Bu arada aff kapsamı dışında kalanların da bulunacağını beyan eden Peygamberimiz (sav) bunları şöyle sıralamaktadır:

1-Müşrikler: Allah’a imanı olmayanlar. Şirk ehli.

2-Kin güdenler: Af etmeyen affa ulaşamaz. Kin güdenler, nefret duyanlar, din kardeşlerine hor bakanlar.

3-Sıla-i Rahmi terk edenler: Akrabaları ile arasındaki bağı koparanlar.

4-Gurur ve kibir sahibleri: Sadece kendini beğenenler. Kimseye değer vermeyenler.

5-Ana ve Babaya isyan edenler: Onlara gereği gibi evlatlık görevlerini yerine getirmeyenler.

6-içki düşkünleri: Devamlı içki içerek akıllarını donuklaştıran, kalplerini katılastıranlar.

7-Sihirbazlar, büyücüler, gaibden haber verenler. Cenabı Hakk cümlemizi aff ettiği zümreye ilhak etsin. Hakka ibadet edip Rabbul aleminin rızasını kazanan kullarından eylesin.

Bu gece yapılacak ibadetler: Akşam namazının ardından 3 Yasini-i şerif okunur:

1.-Niyyet: Ya Rabbi! Beni mesud ve bahtiyar kullarından olmamı nasib etmen niyyetiyle okuyorum ve okudum kabul eyle.

2.-Niyyet: Ya Rabbi! Hayırlı ve uzun ömürlü kullarından olmamı vesile eylemen için okuyorum ve okudum kabul eyle.

3.-Niyyet: Ya Rabbi! Beni ve aile efradımı, görünür görünmez, belalardan ve kazalardan emin olmamı ve hayırlı bol rızıkla rızıklanmayı vesile olması niyetiyle okuyorum ve okudum kabul eyle.

Her türlü ibadet yapılır bu gece. En az 1 günlük kaza namazı kılınır,

Teheccüd namazı 12 Rekat,

1000 Ihlas süresi okunur,

79 Inşirah suresı okunur.

Hasan-ı Basri (ra) buyuruyor: “Ben 30 Sahabiden işittim Peygamber Efendimiz (sav) bizzat kendisi şükür olarak 100 Rekat namaz kılmış her rekatta Fatihadan sonra 10 Ihlas okumuş ve 2 Rekatta bir selam vererek bu namazı kılmış ve Sahabilerde kılmış. Uyanık olalım!!!

Berat Gecesi’ne mahsus olan “Salatü’l-hayr” namazı Berat gecesinde yüz rekat namaz kılınır. Bu namaza Salat-ül Hayr (Hayır Namazı) denilmiştir. Bu namazı kılan kişi her iki rekatta bir selam verir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on ihlas okunur.

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bu gecede bu namazı kılan kimseye Allah (cc) yetmiş defa nazar eder. Her nazar ile de onun yetmiş ihtiyacını giderir ki bu ihtiyaçların en azı, affedilmektir

.” (İbn-i Mace) Bu namazı kılan kişiye Cenabı Hakk 100 Melek gönderir.

Her Müslüman’a hayatında bir kez de olsa bu namazı kılması tavsiye edilmiştir

Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Her kim bu gece yüz rekât namaz kılarsa Allah-ü Teala ona yüz melek gönderir.

Otuzu, ona cenneti tebşir eyler,

otuzu, ona cehennem azabından teminat verir,

otuzu da, ondan dünya âfâtını def’ederler,

onu da, ondan şeytanın tuzaklarını hilelerini def’ ederler.” Selati-hayir’dan sonra(beraat-namazi):

14 defa estagfirullah elaziym ve etubu ileyh

14 defa Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed) 14 defa Fatiha-i Şerife 14 defa Ayet’ül-Kürsî 14 defa Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm) images (2) 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf’te 7 zahiri, 7 batini “Mübîn” vardır. Böylece o da 14 olur.) 14 defa İhlas-ı Şerif 14 defa Felak Sûresi 14 defaNâs Sûresi 14 defa “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” 14 defa Salat-ı Münciye okunur. salat-i-munciye

Duânın Türkçe Okunuşu: “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.” Duânın Mânâsı: “Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.” Beraat Gecesi Namazindan Sonra Okunur: tara0001 Peygamberimiz (sav) buyuruyor: “Her kim Beraat ve Kadir gecesini ihya ederse Kalbi ölmez, diri kalır. Cenabı Hakk akibetimizi hayırlı eylesin o geceyi ibadetle itaatle geçirmeyi cümle ümmeti Muhammede nasib eylesin, ve gafletten uyandırsın, ümmeti Muhammedi. Bizleri bu gecenin feyziyle feyziyab eylesin!!! Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı. Berat Gecesi Duası: Bu dua özellikle secdeye kapanarak okunur: images Peygamber Efendimiz (asm) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: “Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.” (Tergib ve Terhib) Beraat Duası : Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır: “Allahım, şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, (Allah (o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ana kitab (olan Levh-i Mahfuz) ise O’nun katındadır. (Ra’d Suresi, 39)”

Yorumlar

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>