Unutulmuş Sünnetler

“Ümmetimin bozulmaya yüz tuttugu zamanlarda benim bir sünnetimi yerine getirene yüz şehid sevabı verilir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

(Beyhaki)

Bir topluluk bir yerde oturur da, birisi konuşurken diğerleri susmazsa, ALLAH o meclisten bereketi alır.

(Ramuz el-Ehadis)

Yapılması arzu edilen bir iş hamd ile başlamadığında, sonu kesiktir, berektsizdir. (Nesei)

ALLAH Rasulu’nun (s.a.v.) yatağı, insanın kabrine konduğu şekildeydi.

(Ebu Davud)

Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın çıkarırken de soldan başlasın.

(Müslim)

Mezara ve temele kurban kesmek islam’da yoktur.

(Ramuz el-Ehadis)

ALLAH Rasulu (s.a.v.)gölge ile güneş arasında oturmayı yasakladı.

(İbn-i Mace)

Bir kimse bir şey söylemek ister de unutursa, bana salat-ü selam getirsin.

(Ramuz el-Ehadis)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) yeni bir elbise giydiğinde onu Cuma günü giyerdi.

(Ramuz el-Ehadis) Sizden biriniz öfkelendiği zaman sükut etsin konuşmasın.

(Buhari, Edeb ül Mürfed)

Kişi sorulan şeyi bilirse cevap vermeli, iyice bilmezse “ ALLAH daha iyi bilir” demelidir. (Tirmizi)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) yolculuk sırasında bir yerde mola verdiği zaman iki rekat namaz kılmayınca ordan ayrılmazdı.

(Ramuz el-Ehadis)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) yolculuk sırasında yokuş çıkarken “Allahuekber”, inerken de “Subhanallah” derdi.

(Nesai) Evine girdiğinde iki rekat namaz kıl. O namaz seni zararlı işten engeller.

(Ramuz el-Ehadis)

Yemekten önce kavun ve karpuz yemek şifadır. Birçok dertleri giderir.

(Ramuz el-Ehadis)

Kim kardeşinin mektubuna (veya herhangi bir özel eşyasını) onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur.

(Ebu Davud)

Kardeşlerinizi (bütün mü’minleri) isimleri ile çağırınız. Onları lakapları ile çağırmayınız. (Ramuz el-Ehadis)

İnsanlardan bir şey istemeyin. Bir misvakı bir defa kullanmak için de olsa. (Münziri)

Ben bir başkasının kusurunu taklid etmem(onunla alay etmem). Hatta o iş karşılığında bana pek çok dünyalık verilse bile! (Ebu Davud)

Her kim ramazan bayramı ile kurban bayramı gecesini (ibadet ve taat ile) ihya ederse, kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez.

( İbn-i Mace)

Müslüman kardeşinin başına gelene gülme.Sonra ALLAH ona acıyıp kurtarır da, o belayı senin başına salıverir.

(Tirmizi)

Cenab-ı Hakk, ümmetimden yetmiş bin kişiyi, hesapsız cennete koyacağını vaadetmiştir ki, bunlar nazarlık gibi şeylere kesinlikle inanmayan kimselerdir.

(Buhari)

Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan burnun içinde geceler.

(Buhari)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) yeni doğmuş çocuğu sadece beyaz renkli bezle kundaklardı. (Kenzu’l-Ummal)

Davete çağrılan topluluk içinde, (ziyafet sofrasında) bir de yetim bulunmazsa o topluluğun sofrasına şeytan yaklaşır ve o yemeğin bereketi olmaz.

(Münziri)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) çirkin bir isim işitse onu değiştirirdi. Bir defasında “afre=çorak” diye bir yere uğradı. Orasını “hadıra=yeşil diye isimlendirdi.

(Taberani)

Biriniz mescide iken uyuklayacak olursa, bulunduğu yerden bir başka yere gidip orayı değiştirsin.

(Ebu Davud)

Öküzün başını öne doğru, yetimin başını da arkaya doğru okşa.

(Ramuz el-Ehadis)

Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin.

(Ebu Davud)

Sizden iki kişi kavga edecek olursa, yüze vurmaktan kaçınsınlar.

(Buhari)

Kimin bir evladı olurda onun için kurban kesmek isterse, bunu yapsın. Kurban kanı çocuğun anlına sürülmesin.

(Muvatta)

Başka milletlere benzemeye özenen bizden değildir. Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin.

(Munziri)

Cinsel çirkinlikler ve sözler içeren davranışlardan kaçının. Şüphesiz ALLAH, cinsel içerikli sözleri ve davranışları sevmez. (Müsned)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) bayram namazları için mescide farklı yollardan gidip, dönerdi. (Buhari)

ALLAH Rasulu (s.a.v.) dövüştürmek için hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı. (Ebu Davud)

İhtiyaç duyduğunuz bir şeyi gerçekleştirirken onu gizli tutmakla yardım isteyin. Çünkü her nimet sahibine haset edilir.

(Taberani)

Birbirinize ALLAH’ın laneti, ALLAH’IN gazabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.

(Ebu Davud)

Kendini büyük gören yahut, kibirli kibirli yürüyen kimse, huzuru-u ilahiye, ALLAH, kendisine gazaplanmış olarak çıkar.

(Müsned)

İnsanın elbisesisini çıkarırken “Besmele” çekmesi, cinlerin gözü ile Ademoğlunun avreti arasında perde olur.

(Ramuz el-Ehadis)

Yemediklerinizi kimseye yedirmeyin. (Taberani)

Ben bir yere dayanarak yemek yemem. (Buhari)