Peygamberleri Anmak Ibadettir!

Rasûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Peygamberleri anmak, hayatlarını konuşmak ibadettir. Salihlerden söz etmek (ve hayatlarını benimsemek) günahlara kefarettir. Ölümü (çokça) hatırlamak sadakadır. Cehennemi hatırlamak cihattandır. Kabri hatırlamak sizi cennete yaklaştırır. Kıyameti hatırlamak da sizi ateşten uzaklaştırır. En üstün ibadet, cehaleti bırakmaktır. Âlim olanların sermayesi, kibri terk etmektir. Günahlara karşı pişmanlık da gerçek tevbenin ta kendisidir.”

Hadis Kaynak: Kenzü’l-Ummâl, c.15, s.918, h.43584

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2