Gök Gürleyince Okunacak Dua

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz,gök gürlemesi veya yıldırım sesi işittiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme lâ taktülnâ biğazabike ve lâ tühliknâ bi-azâbike ve âfinâ kable zâlike.

Anlamı: Allah’ım ! Bizi gazabınla öldürme ve azabınla helak etme.Bunların yerine bize afiyet ver.

Yine Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, gök gürlediği zaman konuşuyorsa konuşmasını keser ve şöyle dua ederdi:

Subhânellezi yüsebbihür-ra’dü bihamdihî vel-melaiketü min hîfetihî.

Anlamı:Gök gürlemesinin hamd ederek tesbih ettiği ve meleklerin korkarak takdis ettiği -Allah’ı tenzih ederim.