Efe Hz.`leri Noksanlıklarımızı Şöyle Dile Getiriyor

Alvarlı Efe, noksanlıklarımızı da şu şekilde dile getiriyor:
Din yolunu sed ettiler,
Bid’atları medh ettiler,
Ehl-i Hakk’ı red ettiler,
Yetmez mi bu noksan bize?

Emredler âmir oldular,
Sadr-ı divâna geldiler,
Bir yerine bin doldular,
Yetmez mi bu noksan bize?

Arsız edepsiz ileri,
Ehl-i kemâl kaldı geri,
Dindarların yoktur yeri,
Yetmez mi bu noksan bize?

Kul oldular âmirlere,
Buğz ettiler fakirlere
Doldu sivâ zamîrlere
Yetmez mi bu noksan bize?

Cem eylemiş Lütfî hemân,
Nazm-ı şiirinde bil ayân,
Hulk-ı rezîleyi beyân,
Yetmez mi bu noksan bize?