Konyamızın Gülü Şiiri

Konyamızın Gülü

 

Alvarlı Efe Hazretleri’nin bize hediyesi,

Onun güzide bir talebesi ve de halifesi,

Allah(cc) Rızası için bütün çaba, gayesi,

Rasul’ün varisidir Abdurrahman Hocam.

 

Ne siyaset, ne de dünyalık değildir işi,

Gayet ihlaslıdır, Allah(cc) dostu bir kişi,

Mest eder ihvanları daim, „Allah“ deyişi,

Konya’mızın nadide bir gülüdür Hocam.

 

Ömrünü Mevla’ya adamış, bir Allah eri,

Ebubekir vakfıdır, onun mekanı ve yeri,

Sultan Selim de vaaz eder, cuma günleri,

Gönlümüzün neşesi Abdurrahman Hoca.

 

Meleklerin ziyaret ettiği, nurlu meclisler,

Herkes orada bir ağızdan Allah’ı zikreder,

Bu Cennet Bahçesine girenler şükreder,

Mürşid-i Kamildir Abdurrahman Hocam.

 

Nefsimizin terbiyesidir gayesi, asıl muradı,

Ebedi kurtuluşun reçetesi, diğer bir adı,

Dervişlerin manevi rehberi, kolu ve kanadı,

Muhabbetimizin kaynağıdır Hocamız.

 

Hastalıkta ve sağlıkta, hiç boş durmaz,

Allah(cc) Rızası için, o hiç yorulmaz,

Ehl-i Sünnet yolundan asla ayrılmaz,

Sultanımızdır Abdurrahman Hocamız.

 

Gel sen de tevbe eyle, Allah(cc)’ın kulu,

Rabbim nasip etmiş sana, bu güzel yolu,

Mevla’mın rızası, Rasul’ün de komşuluğu,

Yol mezarda bitmiyor, unutma asla bunu.

 

Ebubekir Muhammed Lokman