Hak Mürşidi Nasıl Tanıyabiliriz?

Hak mürşitlerin üç sıfatları vardır:

1) Böyle bir zatı görenlerin kalplerinden bütün kederler def’olur, kalpleri sevince gark olur ve safaya erer. Konuşmalarında ahireti hatırlatır ve mahlukatı sevmeği teşvik ederler. İnsanları, Allahu tealanın rızasına ve Resul aleyhislelamın sünnetine davet ederler. Allah sevgisini , peygamber muhabbetini , evliya’ullah siyretini kalplere nakşederler. Dünya ve ahiret müşkillerini halleder, insanı insanlığa yönlendirirler.. Meveddet ışığı ile yolunu aydınlatırlar. İmanın şuruna erdirir, imanın lezzetini duyurur, ruhları iman ve İslam aşkı ile doyururlar. Daima hakkı ve sabrı tavsiye ve telkin ederler.

2) Cömert ve kerim olurlar. Daima güler yüzlüdürler. Musibetlere ve belalara sabır ve tahammüllü, mütevazi ve fakat cesur olurlar. Kendileri az yerler, daha çok yedirmeyi severler. Şahıslarına karşı işlenen suçları ve kabahlatleri hoş görücü ve affedici olurlar.

3) Duaları kabul görür ve nefesleri şifali olurlar. Müritlerinin her türlü müşkillerini hallederler ve kendilerine tabii olanları Allah ve resulüne götürürler Kendilerine asi olanları, hatta hakarette bulunanları bile bağışlar ve onların ıslahı için dua ederler. Dünyaya kanatkar, fakat ahirete haris olurlar. Rahim ve şefik, ehli_ kerem ve sahibi-i lutufkar olup Birer hidayet yıldızı gibi, insanları hakka iletirler.