Kenzul Arş

kenzulars0 kenzulars1

 

 

 

 

 

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

 

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) ‘den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor:

 

“Cebrail bana dedi ki:

 

Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahû Teâlâ onu, Kıyamet Günü’nde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu, bir Peygamber veya Melek sanırlar. Ben ve Sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennet’e gitmesi için Cennet’ten bir Burak getirilir. Sırat Köprüsü’nden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) Hac ve bin Umre sevabı yazılır.

 

Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giydirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya yahut Ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlûkatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder.

 

Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, İnsten ve Şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için Cin, Melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.

 

Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhi’s-selam’ı rüyasında görür.

 

Ebu Bekir Sıddık (r.a.) buyurdu:

 

‘Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhi’s-selam’ı rüyamda gördüm.’

 

Hazreti Ömer (r.a.) ‘de şöyle buyurur:

 

‘Hiçbir hacetim olmadı ki, onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.’

 

Hazreti Osman (r.a.) diyor ki:

 

‘Ben Kuran-ı Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü Ekrem (s.a.v.) ‘e bu hususu şikâyet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kuran-ı Kerim’i ezberlemeyi başardım.’

 

Hazreti Ali Kerramallahü vechehü buyuruyor ki:

 

‘Ben bu duayı okuduğum vakit, düşmanıma galebe çalardım.’

 

Kim ki Fatiha’yı, İhlâs Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahû Teâlâ o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur. Kim ki iki rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha ve bir de İhlâs okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve Ahiret’e ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur, biz burada kısa olarak zikrettik.”

 

(Nevadir-i Kaylubi’den alındı.)