Seğirme Olursa Neye İşarettir ? – Marifetnameden..

 

* Başın üst kısmının seğirmesi : İyi bir makam ve mevkiden haber verir.

* Başın ön tarafının seğirmesi : İyi bir devlet bulmaya işarettir.

* Başın yan tarafının seğirmesi : Sağı ve solu hayırlı eyler.

* Alnın seğirmesi : Sağda ise eğlence – Solda ise habere işarettir.

* Kaşın seğirmesinden : Sağ ve sol her yer dostlukla dolar.

* Kaşın ortası seğirirse : Sağı zevk – solu kederdir.

* Dil seğirirse : sağı hüzün – solu coşkunluktur.

* Gözün dışı seğirirse : Sağda kötüleme – Solda ziynettir.

* Gözbebeğinin seğirmesi : sağ gözde olursa sıkıntı – solda sevinçtir.

* Göz kuyruğunun seğirmesinde : sağ göz için sevinç – solda maldır.

* Gözün altı seğirirse : Sağdaki iyiliğe – soldaki mevkiye alamettir.

* Yanağın seğirmesi : sağda olursa hayır – solda olursa mala işarettir.

* Burundaki seğirme : sağ tarafta kahır – sol taraftaki mevkiye alamettir.

* Dudağın üst kısmındaki seğirme : Sağda olursa rızık – solda şenliktir.

* Dudağın uç kısmının seğirmesi : Sağda zarar – solda esenliktir.

* Dudak altının seğirmesi : Sağda ve solda daima güzellik alametidir.

* Seğiren çene: sağda eğlence – solda güzellik işaretidir.

* Kulağın seğirmesi : Sağda ve solda güzel habere işarettir.

* Boğazın seğirmesi : sağda mala – solda üzüntüye işarettir.

* Arka omuzların seğirmesi : Sağda üzün – solda keder alametidir.

* Kol pazularının seğirmesi : Sağda olursa rızık – solda olursa mal.

* Bilek seğirirse : Sağda ve solda iyi habere işarettir.

* Kolların seğirmesi : Sağda kötüleme – solda ayıptır.

* Elin bilekleri seğirirse : Sağda mala – solda meşakkate delildir.

* Elin sırtı seğirirse : Sağdaki üzüntüye soldaki şerefe alamettir.

* Avucun seğirmesi: Her ikisinde de rızık ve mala işarettir.

* Başparmak seğirmesi: sağda yük – solda üzüntüdür.

* Şahadet parmağı titreyip seğirirse : Sağ ve solda yeni sebeplere çıkar.

* Ortak parmak seğirirse : Sağda olursa üzüntü – solda olursa neşedir.

* Serçe parmak seğirirse : Sağda makam – solda gam işaretidir.

* Yüzük parmağının seğirmesi : Sağda mal – solda hayır.

* Göğüs seğirmesi : Sağda hüzün – solda sevinç olur.

* Meme seğirmesi : Sağda makam – solda sevinç işarettir.

* Karnın seğirmesi : Sağda kavuşma – solda neşedir.

* Göbek seğirmesi : Sağda üzüntü – solda esenliktir.

* Böğür seğirmesi : Sağda mevki – solda rızık alametidir.

* Oyluğun seğirmesi : Sağda güzellik – solda oğul işarettir.

* Kasık seğirmesi : Sağda olursa cima – solda yolculuktur.

* Husyelerin seğirmesi : Sağda çocuk doğumuna – solda kedere işarettir.

* Makatın seğirmesi : Sağda mal – solda yola işarettir.

* Baldır seğirmesi : Sağda olursa eğlence – solda yolculuk işaretidir.

* Diz seğirmesi : Sağda üzüntü – solda sevinç alametidir.

* Diz altı seğirmesi : Sağda yola – solda kedere çıkar.

* Bacak seğirmesinden : Sağda mal – solda mevki görünür.

* Sırtın ortasının seğirmesi : Sağda yol – solda erzak işaretidir.

* Karın arkasının seğirmesi : Sağda mal – solda ayrılık alametidir.

* Topuğun seğirmesi : Sağda mal – solda yolculuk alametidir.

* Ayak arkasının seğirmesi : sağda hüzün – solda esenliğe çıkar.

* Elin kemiği seğirmesi : Sağda yolculuk – solda mal demektir.

* Avuç seğirirse : Sağda yola – solda şeref kazanmaya delildir.

* Başparmak seğirmesi : Sağda mal – solda murada çıkar.

* İkinci parmak seğirmesi : Sağda ve solda iyi habere işarettir.

* Ortak parmaklar seğirirse : Sağda ve solda çekişmeye sebep olur.

* Yüzük parmağı seğirirse : Sağda çekişme – solda sevinç vardır.

* Küçük parmak seğirirse : Sağda ve solda rızık ve mal demektir.

Eğer bir yerin seğirirse bak ve bu söylediklerimizi hatırla ve şüpheye düşmeden inan. Bir damar yerinden oynuyorsa onu hareket ettiren mutlaka Allah’U Tealadır. Damarın sana vermek istediği işareti anla ve arkasından gelecek olanı bekle.

Erzurumlu
İbrahim HAKKI Hazretleri
(Kuddise sirruh)

 

seğirmek (nedir ne demek)

  1. Hafif kımıldamak, genellikle vücudun bir yerinde deri ile birlikte derinin hemen altındaki kaslar hafifçe oynamak
    Örnek: Üç dört gün oluyor, sol gözümün alt kapağı seğiriyor,
Tefvizname

Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerSen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerKalbin ana berk eyle
Takdîrini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerBil kâdı-i hâcâti
Terk eyle mürâdâtı
Kıl ana münacâtı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerBir işi murâd itme
Hak’dandır O red itme
Oldıysa inâd itme
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHakk’ın olıcak işler
Ol hikmetini işler
Boşdur gam u teşvişler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHep işleri fâyıkdır
Neylerse muvâkıfdır
Birbirine lâyıkdır
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerDilden gamı dûr eyle
Tefviz-i umûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerSen adli zulüm sanma
Sabr it sakın o sanma
Teslim ol oda yanma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerDime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler
Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerMü’min işi reng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Âkıl huyu cenk olmaz
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHoş sabır cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takdîr kefîlimdir
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHer dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
Her cânda anın yâdı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerNâçâr kalacak yerde
Dermân ider ol derde
Nâgah açar ol perde
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHer kuluna her anda
Her anda o bir şânda
Geh kahr u geh ihsânda
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerGeh mu’ti vu geh mâni’
Geh hâfıd u geh rÂfi’
Geh dârr u gehi nâfi
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerGeh abdin ider ârif
Her kalbi O’dur sârif
Geh eymün u geh hâif
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerGeh kalbini boş eyler
Geh aşkına düş eyler
Geh halkını hoş eyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerAz ye az uyu az iç
Dil gülşenine gel güç
Ten mezlebesinden geç
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerBu nâs ile yorulma
Kalbinden ırağ olma
Nefsinle dahi kalma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerGeçmişle geri kalma
Hâl ile dahi olma
Müstakbele hem dalma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHem dem âni zikreyle
Hayrân-ı Hak ol söyle
Zirekliği koy şöyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerGel hayrete dal bir yol
Koy gafleti hâzır ol
Kendin unut anı bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHer sözde bir nasihat var
Her işde ganîmet var
Her nesnede zinet var
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerHep rumuz ve işâretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Hep gâmız ve bişâretdir
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerBil elsine-i halkı
Öğren ebed u hulki
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eylerVallah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Allah görelim netmiş.Netmişse güzel etmiş.
Erzurumlu İbrahim Hakkı

 

 

 

 

Yorumlar

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>